Wydawca treści Wydawca treści

historia

Historia Arboretm Wirty sięga 1850 r., czyli czasów, gdy ziemie te należały do Prus. Najpierw – na leśnej polanie – znajdowała się tutaj szkółka drzew i krzewów owocowych. Trzydzieści lat później w leśnictwie europejskim zapanowała swoista moda na sprowadzanie egzotycznych gatunków drzew z którymi wiązano spore nadzieje gospodarcze. Przed ewentualnym wykorzystaniem ich w lasach należało jednak sprawdzić, jak zachowują się w miejscowym klimacie. Z tego powodu zakładano liczne powierzchnie doświadczalne. Wiele z nich powstało właśnie w ówczesnym Nadleśnictwie Wirty. Miejscowy nadleśniczy – Oswin Puttrich – był światłym leśnikiem utrzymującym bliskie kontakty m.in. ze słynnym naukowcem – prof. Adamem Schwappachem. W ich rezultacie, we współpracy z Ogrodem Botanicznym w Berlinie i uczelnią leśną w Eberswalde, w latach 1881-1896 powstało w Wirtach 29 rodzajów powierzchni doświadczalnych. Najpierw, w 1881 r. sprowadzono nasiona licznych gatunków drzew amerykańskich (głównie iglastych), później zaś (1891 r.) – japońskich. Taki dobór egzotów podyktowany został ówczesnymi trendami w leśnictwie. Ogromną większość ponad 46-hektarowej powierzchni (ponad 40 ha) zajmowała sosna smołowa, poza tym w Wirtach testowano również jodłę kaukaską, cyprysik Lawsona, cyprysik japoński, świerk sitkajski, sosnę Banksa, daglezję zieloną, żywotnik olbrzymi i orzesznik owłosiony. Później dołączyły do nich kolejne gatunki. Niestety, większość z tamtejszych okazów nie dotrwała do naszych czasów. W 1887 r. założono jednohektarową powierzchnię z dębem bezszypułkowym, która dzisiaj stanowi drzewostan nasienny. Do I wojny światowej obiekt w Wirtach należał do Lasów Królewskich Obwodu Gdańskiego, zaś po zakończeniu działań wojennych wszedł w skład Lasów Państwowych. W okresie międzywojennym Wacław Suski dokonał pierwszego spisu drzew i krzewów, zaś ówczesny nadleśniczy – Kazimierz Maciejewski – opracował charakterystykę botaniczną obiektu. Dalszy rozwój arboretum nastąpił w latach 50-tych, gdy kierował nim nadleśniczy Józef Pozorski. Powstał wtedy skalniak o powierzchni 0,44 ha z licznymi egzotycznymi gatunkami roślin. W latach 1955-1958 na terenie parku rosło 90 gatunków drzew i krzewów liściastych oraz 140 iglastych. Obecnie Arboretum w Wirtach jest obiektem naukowo dydaktycznym (od 1984 r.) administrowanym przez Nadleśnictwo Kaliska. Od 1997 r. jest członkiem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, zaś w 2005 r. uzyskało status Ogrodu Botanicznego.